Blog

werkgeluk

Good Habits, November 2021

Wist je dat bijna 40% van wat je op een dag doet uit gewoonten bestaat? Dat is prettig, want dan houd je je bewuste aandacht vrij voor complexe nieuwe zaken waar je je hersencapaciteit voor in kunt zetten. En anders zouden we nog grotere hoofden hebben als mensheid, om ruimte te geven aan een enorme hersenpan.

Het intrigeert mij dat gewoonten zo bepalend zijn in je dag en hoe belangrijk het dan eigenlijk is om een beetje prettige en goede gewoontes te hebben, die tot geluk of een fijne productieve dag leiden.

Onlangs verdiepte ik mij in het ontstaan van gewoonten door diverse boeken daarover te lezen. In veel populaire artikelen wordt de 21 dagen challenge genoemd om nieuw gedrag aan te leren, of 28 dagen, maar wat dieper onderzoek leert dat het nogal afhangt van de aard van de nieuwe gewoonte of dat 20 dagen, 40 dagen of 80 dagen duurt. Je aanleren een glas water na het ontbijt te nemen blijkt inderdaad zo’n 20 dagen te duren. Een stuk fruit bij de lunch 40 dagen, maar een serie sit-ups nog veel langer dan 80 dagen.

Ook lijkt het aandeel ‘gewoonte-handelingen’ per type activiteit te verschillen. De activiteiten rondom slapen en opstaan bestaan gemiddeld uit ongeveer 80% gewoonte handelingen. Studeren (als achter de boeken zitten, naar college gaan) maar uit 30%. En een gewoonte definiëren we dan als handelen zonder na te denken.

Dit thema intrigeert mij, zeker ook hoe je handelt in je werk. Welke gewoontes heb je dan, hoeveel van je werk bestaat uit gewoontes en dus uit handelingen waar je niet bij na hoeft te denken? En welke gewoontes zou je aan kunnen leren of af kunnen leren, ten behoeve van meer werkgeluk of een productievere dag? Ik ga verder zoeken naar antwoorden.

Wordt vervolgd.

Geeske te Gussinklo

Bron: Jeremy Dean making habits, breaking habits