Happy habits app

Happy habits app

Goede gewoonten zijn aan te leren. Dat gaat niet vanzelf. Per gewoonte varieert de tijd die nodig is om het gedrag automatisch te maken. In deze app word je geholpen in de tijd dat het nog niet automatisch gaat. Dit om te komen tot meer werkgeluk en productiviteit. Eigenaarschap staat centraal