Intervisie platform

Intervisie platform

Steeds meer organisaties zetten intervisie in om van elkaar te leren en een lerende organisatie te bouwen. Dit platform is bedacht om intervisie duurzaam efficiënt en effectief te houden.  Hierin staan de juiste methodieken, registratie en tijdsbewaking, ook bruikbaar voor PE (permanente educatie)